Συνεργασία του ΣΒΘΣΕ με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο

Συνεργασία του ΣΒΘΣΕ με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο

 

Στα πλαίσια συνεργασίας του Συνδέσμου με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο, το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο προτείνει την ανάληψη διάφορων πρωτοβουλιών προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία των επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Πρώτη δράση, το Φόρουμ Εμπορικών πρακτόρων της Ιταλίας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακές συνομιλίες αναζήτησης εμπορικών πρακτόρων στις 14-15 Νοεμβρίου 2020.

Κόστος συμμετοχής επιχειρήσεων μελών Συνδέσμου, 900€+ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Στ. Βαϊνά, Υπεύθυνη Τμήματος ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, svaina@sbtse.gr, 2421029407-8.