Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΒΘΣΕ, 18 Ιουνίου 2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΒΘΣΕ, 18 Ιουνίου 2020

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος πραγματοποιεί την Ετήσια Τακτική Γενική του Συνέλευση, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020.

Λόγω των επιβεβλημένων μέτρων προστασίας για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ Α΄ 68/20.3.2020), και την κύρωση αυτής με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄ 83/10.4.2020) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση με τηλεδιάσκεψη (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων), για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΒΘΣΕ πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network

 

 

 

 

Χορηγοί της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι οι εταιρείες: