Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – Δωρεάν διαδικτυακός κόμβος μάθησης

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – Δωρεάν διαδικτυακός κόμβος μάθησης

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD, ως μέρος των προσπαθειών της για την υποστήριξη δεκάδων χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MμE), οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού, δημιούργησε ένα διαδικτυακό κόμβο μάθησης διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται, τώρα περισσότερο από ποτέ, πρακτική βοήθεια στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 2020, ταυτόχρονα σε τριάντα οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιείται η EBRD στο διαδικτυακό κόμβο μάθησης στο www.ebrdknowhowacademy.com. Διατίθεται εξ ολοκλήρου δωρεάν και είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Αραβικά, Ρωσικά, Ουκρανικά και Τουρκικά.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει πέντε ενότητες οι οποίες θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα σταδιακά: Πελάτες και Προμηθευτές, Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Χρηματοδότηση της Επιχείρησής σας, Ανθρώπινο Δυναμικό: το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης σας και Προκλήσεις Διοίκησης και Ηγεσίας.

Facebook: EBRD support to Small Businesses in Greece.