Σεμινάριο με Θέμα: «ISO 9001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Ποιότητας»

Σεμινάριο με Θέμα: «ISO 9001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Ποιότητας»

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος σε συνεργασία με την BM HELLAS – BM TRADA διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

«ISO 9001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Ποιότητας»

 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας teams Microsoft, σε δύο ενότητες, την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου 2020.

Κόστος συμμετοχής: Για τις δύο ενότητες και την απόκτηση πιστοποιητικού 170€*
Κόστος συμμετοχής: Μόνο για την 1η ενότητα 100€**

Δηλώσεις Συμμετοχής: Έως Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Δηλώστε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά ΕΔΩ ή συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής

*Η απόκτηση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού Εσωτερικού Επιθεωρητή προϋποθέτει την παρακολούθηση και των δύο ενοτήτων.
**Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Πρόσκληση -Πρόγραμμα (pdf)

Δήλωση Συμμετοχής (pdf)

Το Σεμινάριο διοργανώνεται με την υποστήριξη του ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network