Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία CoVid-19

Το ΕΣΠΑ στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πανδημία CoVid-19

 

Δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19, χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ . Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτακτες καθώς με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην αξιοποίηση των κοινοτικών πότων τρέχουν τα προγράμματα και εντάσσονται στην πορεία.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο www.espa.gr μια ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας λόγω της Πανδημίας Covid-19, η οποία είναι προσβάσιμη πατώντας ΕΔΩ.

Η σελίδα περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τα προγράμματα, με συνδέσμους και σύντομες παρουσιάσεις, και θα λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς που θα επικαιροποιείται συνεχώς.