Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων και τον κορωνοϊό COVID-19

Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων και τον κορωνοϊό COVID-19

 

Για την έγκυρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων και τον κορωνοϊό COVID-19, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να απευθύνεται στις επιχειρήσεις-μέλη του με ενημερωτικά μηνύματα που περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές με τον COVID-19 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Αποφάσεις και Εγκύκλιους των συναρμόδιων Υπουργείων, ενώ παράλληλα προτρέπει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να παρακολουθούν τη ροή των εξελίξεων να επισκέπτονται τους ακόλουθους συνδέσμους:

Επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους προκειμένου να παράξουν Μέσα Ατομικής Προστασίας και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σχετικά με την καταγραφή εταιρειών που έχουν το ενδιαφέρον και την ικανότητα να μετατρέψουν την παραγωγή τους, προκειμένου να παράγουν προϊόντα Ατομικής Προστασίας  (ΜΑΠ).

Ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ για τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Προτύπων που διατίθενται δωρεάν στις επιχειρήσεις για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας & τον Ιατροτεχνολογικό  εξοπλισμό.

Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας – Προσκλήσεις για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19