Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή μασκών προστασίας ΜΑΠ

Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή μασκών προστασίας ΜΑΠ

 

Η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων απέστειλε το υπ’ αριθ. 39137/15.04.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή μασκών προστασίας ΜΑΠ».

Επίσης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ανοίξουν τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία:

Διαπιστευμένα εργαστήρια για δοκιμές μάσκας προσώπου (pdf)

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τον εξοπλισμό προστασίας (pdf)