Ενημέρωση για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και συναλλαγές κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19)

Ενημέρωση για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και συναλλαγές κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19)

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών δημιούργησε οδηγό όπου καταγράφονται τα έκτακτα μέτρα (περιοριστικά και διευκόλυνσης) που έχουν ληφθεί διεθνώς στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών και μεταφορών. Ο Οδηγός ενημερώνεται τακτικά και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Enterprise Greece, με πληροφορίες που συλλέγονται από τα γραφεία ΟΕΥ και άλλες πηγές. Οι επιχειρήσεις δύναται να αντλήσουν ενημέρωση για τη χώρα που τους ενδιαφέρει επιλέγοντας τη από τον Άτλαντα της ιστοσελίδας.

Επίσης ο οδηγός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Agora του ΥΠΕΞ.