Αναβολή Σεμιναρίου με θέμα: «ISO 9001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Ποιότητας», Βόλος, 13-14/3/2020

Αναβολή Σεμιναρίου με θέμα: «ISO 9001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Ποιότητας», Βόλος, 13-14/3/2020

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19), και εναρμονιζόμενος με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για «Περιορισμό εκδηλώσεων και πολυπληθών επαγγελματικών συναντήσεων» με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού, ο Σύνδεσμός μας αποφασίζει:

την αναβολή του προγραμματισμένου σεμιναρίου με θέμα: «ISO 9001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Ποιότητας» το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί 13 & 14 Μαρτίου 2020.

Προσεχώς θα ενημερωθείτε για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης του σεμιναρίου.