4η Ημερίδα-WORKSHOP “DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD”, 19 Μαρτίου 2020, Αθήνα

4η Ημερίδα-WORKSHOP “DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD”, 19 Μαρτίου 2020, Αθήνα

 

Η φετινή Ημερίδα θα προσεγγίσει τρία βασικά σημεία: (α) την μεταφορά ελληνικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον αραβικό κόσμο σε τομείς και περιοχές στις οποίες η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ειδικά σε σχέση με την ίδρυση μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, (β) τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Ελεύθερες Ζώνες στον αραβικό κόσμο, τι προσφέρουν από την άποψη κινήτρων, φορολογικών απαλλαγών και τωv γεωγραφικών πλεονεκτημάτων τους, με σκοπό την ενθάρρυνση των ελληνικών εταιρειών να εγκαταστήσουν εκεί βιομηχανίες και (γ) τους βέλτιστους τομείς για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων και για την ενίσχυση της παρουσίας τους στις αραβικές αγορές.

Τα τρία προαναφερθέντα σημεία εστίασης θα προσεγγίσουν ορισμένοι από τους Εμπορικούς Ακολούθους σε αραβικές πρεσβείες στην Ελλάδα και Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, διαπιστευμένοι στον αραβικό κόσμο.

Η Ημερίδα θα προσφέρει την ευκαιρία και στις δύο πλευρές για δικτύωση και διμερείς συναντήσεις (B2B) σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Θα δώσει, επίσης, την ευκαιρία στους Έλληνες συμμετέχοντες να συναντήσουν και να συζητήσουν με Άραβες εμπορικούς ακόλουθους, διαπιστευμένους στην Ελλάδα, και με Έλληνες Συμβούλους ΟΕΥ που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία:

Γενικές Πληροφορίες (pdf)

Καταχωρήσεις (pdf)

Άραβες Συμμετέχοντες (xls)