Συμμετοχή του ΣΒΘΣΕ στο ΙΙ Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης, Λάρισα, 25-26 Ιανουαρίου 2020

Συμμετοχή του ΣΒΘΣΕ στο ΙΙ Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης, Λάρισα, 25-26 Ιανουαρίου 2020

 

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 25/01/2020 και την Κυριακή 26/01/2020, στο ξενοδοχείο DIVANI PALACE, στη Λάρισα, οι εργασίες του ΙΙ Ευρωπαϊκού Forum Ανάπτυξης.

Σκοπός του ΙΙ Ευρωπαϊκού Forum Ανάπτυξης ήταν ο εντοπισμός των νέων επενδυτικών και παραγωγικών τάσεων καθώς και των προκλήσεων που δημιουργούνται για τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας.

Εκ μέρους του Συνδέσμου στις εργασίες του ΙΙ Ευρωπαϊκού Forum Ανάπτυξης συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Ελ. Κολιοπούλου, η Υπεύθυνη του Τμήματος ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, κ. Στ.  Βαϊνά, και η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Τμήματος ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network, κ. Γ. Φράγκου.

Στην Γ Θεματική Ενότητα του Συνεδρίου “Εκπαίδευση – Απασχόληση”, η Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Ελ. Κολιοπούλου, παρουσίασε στους συμμετέχοντες την ομιλία της με θέμα: «Οι Παραγωγικές Επιχειρήσεις και το εργατικό δυναμικό, μπροστά στις νέες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής»