Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Υπόμνημα το οποίο απέστειλε προς τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 63 του Ν.4607/2019, με την οποία επεκτάθηκε η επιβολή εισφοράς του άρθρου 1 του Ν.128/1975, στις πάσης φύσεως χορηγήσεις πιστώσεων, στα υπόλοιπα αυτών καθώς και στις πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς την παροχή πιστώσεων, από χρηματοδοτικά αλλά και πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Το Υπόμνημα εστάλη, επίσης, και στον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Για να δείτε το Υπόμνημα πατήστε ΕΔΩ