Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Δημήτριο Οικονόμου, Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος

Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Δημήτριο Οικονόμου, Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, με αφορμή την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, απέστειλε Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ.Δημήτρη Οικονόμου, με τις επισημάνσεις του, που αφορούν στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια.

Ειδικότερα, στο Υπόμνημά του ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι:

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του αρμόδιου Υπουργείου για τη Διαβούλευση σχετικά με τις τροποποιήσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο ήδη εγκεκριμένο Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Θεσσαλίας και ειδικότερα στο Άρθρο 10 αυτού, όπου καθορίζεται η χωροταξική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος στα όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντοπίζονται αδυναμίες/παραλείψεις, οι οποίες αφορούν κυρίως στην απουσία πρόβλεψης εντός του ΠΧΠ Θεσσαλίας για τη δυνατότητα διατήρησης / επέκτασης νομίμως υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων/δραστηριοτήτων σε ζώνες στις οποίες βάσει του πλαισίου υπάρχει κατά κανόνα σύγκρουση χρήσεων και ειδικότερα στη ζώνη γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας.

Στην Ενότητα Α του Υπομνήματος παρουσιάζονται οι αδυναμίες/ελλείψεις του ΠΧΠ, ενώ στην ενότητα Β, παρουσιάζεται μία σειρά προτάσεων για την άρση αυτών των αδυναμιών.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος πατήστε ΕΔΩ.