Υπόμνημα του ΣΒΘΚΕ προς τον κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών

Υπόμνημα του ΣΒΘΚΕ προς τον κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Υπόμνημα το οποίο απέστειλε προς τον κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών, σχετικά με δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που ανέδειξαν επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου. Τα δύο ζητήματα είναι τα κάτωθι:

– Παράταση του χρονικού ορίου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.4389/2016 για τη φορολογική απαλλαγή της ωφέλειας η οποία προκύπτει από διαγραφή χρέους

– Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 84 παρ.6 του Ν. 2238/1994

Για να δείτε το Υπόμνημα πατήστε ΕΔΩ.