Επιχειρηματικές Αποστολές του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Επιχειρηματικές Αποστολές του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

 

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει τις κάτωθι Επιχειρηματικές Αποστολές:

Σε 5 χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις 18-28 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόγραμμα (.pdf)

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf)

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 10/8/2019


-Σε 5 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, στις 23 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2019

Πρόγραμμα (.pdf)

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf)

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 30/9/2019


-Στη διεθνή Έκθεση τροφίμων ANUGA, στις 4-7 Οκτωβρίου 2019

Πρόγραμμα (.pdf)

Αίτηση Συμμετοχής (.pdf)

Καταληκτική ημερομηνία: μέχρι 16/9/2019