Οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2019», τον Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες

Οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2019», τον Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες

 

Από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν φέτος οι «Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας» (European Research and Innovation Days), στις Βρυξέλλες, στο KANAL-Centre Pompidou. Η εκδήλωση αυτή που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί πλέον έναν θεσμό που διενεργείται σε ετήσια βάση.

Σκοπός αυτής της πολυδιάστατης εκδήλωσης είναι να φέρει σε επαφή παγκόσμιους ηγέτες από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο, τον επιχειρηματικό κόσμο και τον κλάδο των οικονομικών, για να διαμορφώσει το μελλοντικό τοπίο έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), και επιδιώκει, εκτός των άλλων, την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ε&Κ στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Η φετινή εκδήλωση, η οποία απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, καινοτόμους επιχειρηματίες, ενδιάμεσους φορείς και επενδυτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και στο ευρύ κοινό που θα έχει την ευκαιρία να κατανοήσει επίκαιρα θέματα επιστήμης, ιδίως μέσω της έκθεσης “Science is Wonderful!”, θα κινηθεί σε 3 βασικούς άξονες:

1.Εκδήλωση με αντικείμενο θέματα πολιτικής (Policy Conference)
2.Ειδικές συναντήσεις και εκθεσιακό χώρο με θέμα «Κόμβος Καινοτόμου Ευρώπης» (Innovative Europe Hub)
3.Έκθεση με θέμα «H Επιστήμη είναι θαυμάσια» (“Science is Wonderful!”)

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία “Ορίζοντας Ευρώπη” (Horizon Europe) (2021-2027) και να καταθέσουν τις απόψεις τους για το υπό διαμόρφωση κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning).

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι υπό διαμόρφωση και αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.