Η ισχύς εν τη ενώσει: η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για το επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024

Η ισχύς εν τη ενώσει: η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για το επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ενόψει της συνόδου των ηγετών της ΕΕ των 27 στο Σιμπίου της Ρουμανίας, στις 9 Μαΐου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά συστάσεων πολιτικής για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της σε έναν ολοένα και πιο πολυπολικό και αβέβαιο κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.