Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Οικονομική Ανάπτυξη & Επενδύσεις: Πολιτικές και κριτήρια προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων», 17-4-2019, Βόλος

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Οικονομική Ανάπτυξη & Επενδύσεις: Πολιτικές και κριτήρια προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων», 17-4-2019, Βόλος

 

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 17 Απριλίου στις 18.30, στο ξενοδοχείο Valis στην Αγριά Βόλου, με τίτλο: “Οικονομική Ανάπτυξη & Επενδύσεις: Πολιτικές και κριτήρια προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων”.

Η εκδήλωση θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1.Η Τρέχουσα Οικονομική Κατάσταση της χώρας και η διαφορά μεταξύ των Άμεσων & Έμμεσων Ελληνικών και Ξένων Επενδύσεων που πρέπει να προσελκύσει η χώρα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη

2.Προϋποθέσεις προσέλκυσης Άμεσων & Έμμεσων Ελληνικών και Ξένων Επενδύσεων και ρευστότητας στην ελληνική αγορά

3.Επενδυτικά κριτήρια, προϋποθέσεις και κλάδοι/υποκλάδοι/τομείς προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων και δανειοδοτήσεων από α) εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και β) εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που θα επενδύσουν/δανειοδοτήσουν υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις και έργα αυτών

4.Ιδέες και προτάσεις για το πως η Τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία μπορεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για τη προσέλκυση επενδυτών στο τόπο της.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Θάνος Νιφόρος, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επενδύσεων, Άντλησης Πόρων & Ανάπτυξης Εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία:

Πρόσκληση (pdf)

Πληροφορίες Εκδήλωσης (pdf)

Δήλωση Συμμετοχής (pdf)

Παράκληση για την καλύτερη προετοιμασία και τον προγραμματισμό της ενημερωτικής συνάντησης, να αποσταλεί η Αίτηση Συμμετοχής σας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, στο φαξ. 24210/26394 ή στο e-mail: info@sbtke.gr

Με την υποστήριξη