Πρόγραμμα “Business Innovation Greece” – ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Πρόγραμμα “Business Innovation Greece” – ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Τρίτη 2 Απριλίου 2019

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας  & Κεντρικής Ελλάδος, σας ενημερώνει για την εκδήλωση παρουσίαση του προγράμματος «Business Innovation Greece» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, 16:30 – 19:00 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο «Βεργίνα»). Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Innovation Norway, διαχειριστή του προγράμματος και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), εθνικό εταίρο.

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις, που έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια λειτουργίας, μπορούν αναλόγως του μεγέθους τους να αιτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγηση για καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.500.000€.  Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που περιλαμβάνουν διμερείς επιχειρηματικές συνέργειες.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 21.000.000€, εστιάζει στους τρεις ακόλουθους τομείς:

•Πράσινη καινοτομία (Green Industry & Innovation), 40% του προϋπολογισμού
•Γαλάζια Ανάπτυξη  (Blue Growth), 40% του προϋπολογισμού
•Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICTs),20% του προϋπολογισμού

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.innovasjonnorge.no/thessaloniki

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξωστρέφειας/ΕΚΕΤΑ, κα Ευαγγελία Περπερή (eperperi@certh.gr, τηλ: 2310498126, ή στο Σύνδεσμο με το τμήμα ΕΕΝ/ΣΒΘΚΕ, κα Στέλλα Βαϊνά (svaina@sbtke.gr, τηλ. 2421028111).