Διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία επί των προτάσεων για τη διευκόλυνση των πωλήσεων αγαθών και της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών στην ΕΕ

Διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία επί των προτάσεων για τη διευκόλυνση των πωλήσεων αγαθών και της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών στην ΕΕ

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί των προτάσεων που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015 σχετικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών. Μετά τον κανονισμό για τον τερματισμό του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018, η νέα συμφωνία επί των κανόνων για τις ψηφιακές συμβάσεις αποτελεί την τελευταία απόδειξη του πώς η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά οδηγεί σε συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.