Ερωτήματα ελληνικών επιχειρήσεων για καθεστώς εμπορευματικών συναλλαγών σε ΗΒ μετά την αποχώρηση από ΕΕ σε περίπτωση μη Συμφωνίας (no deal scenario)

Ερωτήματα ελληνικών επιχειρήσεων για καθεστώς εμπορευματικών συναλλαγών σε ΗΒ μετά την αποχώρηση από ΕΕ σε περίπτωση μη Συμφωνίας (no deal scenario)

 

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόρριψη από το Βρετανικό Κοινοβούλιο της Συμφωνίας Αποχώρησης, οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας το Ηνωμένο  Βασίλειο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία (no-deal scenario). Σε αυτή την περίπτωση, το ΗΒ θα αποτελεί, από 30 Μαρτίου 2019, την 3η χώρα όπου θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις εμπορευματικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με μήνυμα που εστάλη από την Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του  Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων  για το επικείμενο καθεστώς, μπορείτε να  αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση b08@mfa.gr, συγκεκριμένα ερωτήματα, που σας απασχολούν ως επιχειρήσεις, σε περίπτωση που συνεργάζεστε με επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, για θέματα και διαδικασίες που σας  αφορούν.

Τα θέματα αυτά θα διερευνηθούν/απαντηθούν στη συνέχεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κλπ.), ώστε να καταστεί δυνατή η πληρέστερη ενημέρωση  σας.