Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το InvestEU

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το InvestEU

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία καθορίζει τη θέση του σχετικά με το InvestEU, το πρόγραμμα που προτάθηκε με σκοπό την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ψήφος σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εκπόνηση του προγράμματος, το οποίο θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. EUR για επενδύσεις. Η Επιτροπή καλεί σήμερα τα κράτη μέλη να καθορίσουν σύντομα τη θέση τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.