Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν σχετικά με τους νέους κανόνες για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν σχετικά με τους νέους κανόνες για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Η Επιτροπή πρότεινε τα νέα μέτρα τον Απρίλιο του 2018 στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά προκειμένου να απλουστευτεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και, μεταξύ άλλων αλλαγών, να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) να καταχωρίζουν όνομα τομέα .eu και εκτός ΕΕ, ανεξάρτητα από την χώρα διαμονής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ