Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει παράταση του ελληνικού καθεστώς τραπεζικής εγγύησης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει παράταση του ελληνικού καθεστώς τραπεζικής εγγύησης

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 31η Μαΐου 2019, βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ