Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις ” Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”έως 31/10/2018 & δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις ” Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”έως 31/10/2018 & δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης

 

Ανακοινώθηκε η δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα». Mεταξύ άλλων παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Δείτε τη 2η τροποποίηση για το «Ψηφιακό Βήμα» εδώ.

Δείτε τη 2η τροποποίηση για το «Ψηφιακό Άλμα» εδώ.