Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο για μια πιο αποτελεσματική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική για την υποστήριξη των επενδύσεων εκτός της ΕΕ

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο για μια πιο αποτελεσματική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική για την υποστήριξη των επενδύσεων εκτός της ΕΕ

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δράσεις για ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο διακυβέρνησης και για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ πρότεινε μια νέα «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», προκειμένου να εστιάζονται οι επενδύσεις σε τομείς στους οποίους είναι πραγματικά απαραίτητες: στις δεξιότητες και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται αποτελεσματικότερο μοντέλο διακυβέρνησης και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων στην Ευρώπη. Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια σειρά από τρόπους αντιμετώπισης των επενδυτικών προκλήσεων και ευκαιριών στην Αφρική, στην Ευρωπαϊκή Γειτονία και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται εκκλήσεις για κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ πολυμερών και εθνικών αναπτυξιακών φορέων και ενισχυμένη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της νέας πρότασης για έναν Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.