Υλοποίηση Διεπιχειρησιακού προγράμματος «Συγκολλήσεις ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ Βόλου (MMA, TIG και MIG)» στο ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ Παράρτημα Βόλου

Υλοποίηση Διεπιχειρησιακού προγράμματος «Συγκολλήσεις ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ Βόλου (MMA, TIG και MIG)» στο ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ Παράρτημα Βόλου

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος σας ενημερώνει για την υλοποίηση του Διεπιχειρησιακού προγράμματος «Συγκολλήσεις ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ Βόλου (MMA, TIG και MIG)» στο ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ Παράρτημα Βόλου, στο διάστημα 24-27 Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Για τον καλύτερο συντονισμό του προγράμματος, παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας έως 10/09/2018 στέλνοντας συμπληρωμένο το Συνημμένο Δελτίο Συμμετοχής, στο e-mail: TsopanouV@ivepe.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Βάνα Τσοπάνου-Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ Παράρτημα Βόλου, T: 2421095532, E: TsopanouV@ivepe.gr