Δημιουργήστε νέα επιχείρηση

Δημιουργήστε νέα επιχείρηση

 

Για να δημιουργήσετε μια νέα επιχείρηση ή να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να γνωρίζετε τους ισχύοντες κανόνες και το εθνικό σημείο επικοινωνίας στην εν λόγω χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.