Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις επικίνδυνες ουσίες

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις επικίνδυνες ουσίες

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ξεκίνησε πανευρωπαϊκή εκστρατεία, για την περίοδο 2018-2019, με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών». Η έναρξη της εκστρατείας σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας διετίας εκδηλώσεων και δράσεων που έχουν στόχο να επιστήσουν την προσοχή στο ζήτημα και να προωθήσουν τους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων που συνεπάγονται οι επικίνδυνες ουσίες για τους εργαζομένους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.