Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018

Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network–Hellas, προσκαλεί τους φορείς του τομέα της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού Εξοπλισμού & της Θαλάσσιας Τεχνολογίας σε διεθνές forum επιχειρηματικών συναντήσεων στις 6 & 7 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2018. Η εκδήλωση MariMatch 2018 διοργανώνεται από το ΕΚΤ σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, το ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κ. Ελλάδος, με την υποστήριξη της ομάδας “Maritime Industries & Services”  του δικτύου Enterprise Europe Network.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.