Έρευνα της ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση του ορισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Έρευνα της ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση του ορισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (σύσταση 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003).

Η επανεξέταση αυτή αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι ο ορισμός των ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι κατάλληλος και χρήσιμος στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον. Το παρόν ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει να αξιολογηθεί η ακαταλληλότητα του υπάρχοντος ορισμού για τις ΜΜΕ και θα σταθμίσει τις επιλογές για πιθανές τροποποιήσεις της σύστασης, έτσι ώστε να συνεχιστεί η εξειδικευμένη πολιτική στήριξη προς τις ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Για να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο πατήστε ΕΔΩ

Παρακαλούμε πολύ να συμβάλετε με τις απόψεις σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.