Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

Ο  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, έχει προγραμματίσει τη διοργάνωση δύο ενημερωτικών ημερίδων, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Μαγνησίας και Φθιώτιδας, με θέμα παρουσίασης:

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας και η δεύτερη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία, τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας.

Κύριος ομιλητής των ημερίδων θα είναι ο κ. Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Αναπληρωματικό Μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόκειται για ημερίδες με την πιο επίκαιρη θεματολογία που θα απασχολήσει όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις, αφού θα τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή ως νομοθέτημα σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018.

O Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,  θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.