Το Πρόγραμμα Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πρόγραμμα Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του οδικού χάρτη για τη διευκόλυνση του εμπορίου, στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή του οποίου συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, η Τελωνειακή Υπηρεσία συνέταξε προωθητικό υλικό – συγκεκριμένα ενημερωτικό φυλλάδιο – για τον Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα (ΑΕΟ).

Για να δείτε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο πατήστε ΕΔΩ