Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω»

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω»

 

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Προϋπολογισμός της Δράσης:

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 08.01.18Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε το παρακτάτω banner: