Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ», 26-29 Ιανουαρίου 2018, Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό

Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ», 26-29 Ιανουαρίου 2018, Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος σας ενημερώνει για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 5η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, την έκθεση τροφίμων και ποτών για τους έλληνες παραγωγούς, που θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 29 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ελληνικό, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία:

Πρόσκληση Συμμετοχής (.pdf)

Αίτηση Συμμετοχής (.doc)

Προσχέδιο Περιπτέρου (.pdf)

Αρχείο με τις Δράσεις της 5Ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ (.pdf)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας της Περιφέρεις Στερεάς Ελλάδας (Αρμόδια Υπάλληλος: κα Ελευθερία Σιώζου, Τ. 2221353594, E: siozou.e@evia.pste.gov.gr).