Υπόμνημα προς τον κ. Ευστράτιο Ζαφείρη, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

Υπόμνημα προς τον κ. Ευστράτιο Ζαφείρη, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος σας ενημερώνει για το Υπόμνημα το οποίο απέστειλε στον κ. Ευστράτιο Ζαφείρη, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, με αφορμή τη θέση σε διαβούλευση του Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια.

Το Υπόμνημα κοινοποιήθηκε επίσης στον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου, Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης και στον κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Για να δείτε το Υπόμνημα πατήστε ΕΔΩ