Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια Θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια Θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας

 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “GA 671771 EEN HELLAS”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ