Υλοποίηση Ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)», Λαμία, 24 Απριλίου 2017

Υλοποίηση Ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)», Λαμία, 24 Απριλίου 2017

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 24 Απριλίου στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας η ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα: «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)» που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας.

Μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου του Επιμελητηρίου κου  Α. Διαμαντάρα και της Γενικής Διευθύντριας  του Συνδέσμου κας Φ. Δαγλαρίδου, οι εισηγητές παρουσίασαν αναλυτικά στις υπόχρεες επιχειρήσεις και φορείς την εφαρμογή και λειτουργία του ΗΜΑ.

Το θέμα παρουσίασαν αναλυτικά οι:

κ. Ιωάννης Μαχαίρας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

κα Αθηνά-Μαρία Βερούχη, στέλεχος του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων – ΥΠΕΝ

κα Ελένη Καμπράγκου, στέλεχος του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων – ΥΠΕΝ

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων,  το οποίο έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, πρόκειται για Online ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για την μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στην χώρα μας και αποτελεσματικός έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση