ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” (ενημερωτικές εκδηλώσεις σε ΒΟΛΟ 25.4.2017 και ΛΑΡΙΣΑ 26.4.2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” (ενημερωτικές εκδηλώσεις σε ΒΟΛΟ 25.4.2017 και ΛΑΡΙΣΑ 26.4.2017)

 

Εκ μέρους της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) ο Σύνδεσμος σας ενημερώνει για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης υποβολής (ΑΔΑ: 6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η δράση αυτή προωθεί τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων, ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι προτάσεις θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται στις κατηγορίες:

α) Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
β) Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς,
γ) Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει προϋπολογισμό 280 εκατ €, θα ολοκληρωθεί σε 3 κύκλους και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΑΚ. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α’ κύκλο, η Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Σημειώνουμε ότι υπόδειγμα του εντύπου υποβολής, η Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, καθώς και το σχετικό Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο, είναι αναρτημένα  στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr).

Ειδικότερα, για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Ερωτήσεων που είναι αναρτημένο στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr

Επιπλέον, για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο καθώς και αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων (FAQs), τα οποία είναι επίσης αναρτημένα στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

Για την ενημέρωση της επιχειρηματικής και της ερευνητικής κοινότητας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις στο Βόλο την Τρίτη 25/4/2017 (10:00 – 14:30) στο Αμφιθέατρο Ξενοδοχείου Domotel Xenia Volos και στη Λάρισα την Τετάρτη 26/4/2017 (10:00 – 14:30) στο Αμφιθέατρο Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Νέα Κτίρια).

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στον Βόλο μπορείτε να ανοίξετε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία:

(ΠρόσκλησηΠρόγραμμαΔήλωση Συμμετοχής)

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στη Λάρισα μπορείτε να ανοίξετε τα παρακάτω επισυνπτόμενα αρχεία:

(ΠρόσκλησηΠρόγραμμαΔήλωση Συμμετοχής)