Πρόσκληση ΟΟΣΑ/OECD-Συνέδριο Διαβούλευσης 27-28-29 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση ΟΟΣΑ/OECD-Συνέδριο Διαβούλευσης 27-28-29 Μαρτίου 2017

 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υποστηρίζει την υλοποίηση του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ διοργανώνει Συνέδριο Διαβούλευσης στην Αθήνα, στις 27 – 29 Μαρτίου 2017, για την προώθηση της συμμόρφωσης, των αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων και της δεοντολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο Συνέδριο αυτό θα παρευρεθούν διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ και τα κράτη μέλη του οργανισμού, εμπειρογνώμονες από την ελληνική Κυβέρνηση καθώς και έμπειροι επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα, με σημαντική εμπειρία σε θέματα συμμόρφωσης και πρόληψης της διαφθοράς.

Κάθε μέρα του Συνεδρίου είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων του ιδιωτικού τομέα:

•Εταιρείες κάθε μεγέθους που επιθυμούν να καταρτίσουν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης.

•Εταιρείες που επιθυμούν να βελτιώσουν τα προγράμματα συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς που ήδη διαθέτουν.

•Επιχειρηματικές Οργανώσεις και Επαγγελματικές Ενώσεις που επιθυμούν να κατευθύνουν επιχειρήσεις και να διερευνήσουν μοντέλα για τη μελλοντική συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, παραδείγματος χάριν μέσω πρωτοβουλιών συλλογικής δράσης.

Οι παρουσιάσεις θα είναι διαδραστικές με πραγματικά παραδείγματα και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, που θα σας προσφέρουν πολύτιμες και πρακτικές οδηγίες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην εταιρεία σας, την επιχείρηση, το τμήμα ή την επαγγελματική ένωση. Οι περισσότερες συνεδρίες θα αντλήσουν υλικό από το Σχέδιο του ΟΟΣΑ σχετικά με τις «Βέλτιστες Πρακτικές και Κατευθυντήριες Οδηγίες: Προώθηση της συμμόρφωσης, των αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων και της δεοντολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς».

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε μέχρι τις 20 Μαρτίου 2017 τα ονόματα και τις ιδιότητες των εκπροσώπων του οργανισμού σας, που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο, καθώς και τις συνεδρίες στις οποίες επιθυμείτε να συμμετάσχετε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία:

Πρόσκληση(.pdf)

Πρόγραμμα(.pdf)

Δήλωση Συμμετοχής(.docx)

Δηλώσεις συμμετοχής και τυχόν ερωτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην κα. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου Christina.ANAGNOSTOPOULOU@oecd.org. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα.