Πρωτοβουλία READY2GO

Πρωτοβουλία READY2GO

 

Η Πρωτοβουλία Ready2Go, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME, μπορεί να βοηθήσει δυναμικές μικρές και ΜμΕ επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ξένων επαφών, με αποτέλεσμα να επεκτείνουν την επιχειρηματικής τους δραστηριότητα παγκόσμια.

Θα υπάρξει εστίαση σε 5 διαφορετικές χώρες και αγορές στόχους: το Καμερούν, τη Χιλή, την Ινδία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, και οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή, αφενός θα αποκτήσουν πληροφόρηση για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς των χωρών αυτών, και αφετέρου θα πραγματοποιήσουν τα πρώτα βήματα κατάκτησης αυτών των αγορών.

Ατομική υποστήριξη

Ειδικότερα, οι 80 δικαιούχες επιχειρήσεις, που θα επιλεγούν:

•Θα λάβουν μέρος σε ατομική εκπαίδευση 3 ημερών που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της κάθε εταιρείας μεταξύ Ιουνίου και Αύγουστο 2017

•Θα λάβουν μέρος σε διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν σε  ευρωπαϊκές πόλεις μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου 2017

•Θα προβούν στη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου διεθνοποίησης τους

•Θα λάβουν μέρος σε Επιχειρηματικές Συναντήσεις (Matchmaking events) στο Καμερούν, Καναδά, Χιλή, Ινδία και Αμερική), που θα διοργανωθούν με  την υποστήριξη του Δικτύου Enterprise Europe Network.

Η συμμετοχή στις Επιχειρηματικές Συναντήσεις είναι δωρεάν ωστόσο, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα ταξιδίου. Παρέχεται επίσης μια μικρή αποζημίωση.

Η καταληκτική ημερομηνία, για την υποβολή αίτησης είναι η 31η Μαρτίου 2017.

Επιλέξιμες, μπορεί να είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες:

•είναι σε θέση να ανταγωνιστούν σε ξένες αγορές

•έχουν σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό,

•έχουν περιορισμένη εμπειρία σε ξένες αγορές

Η γλώσσα εργασίας είναι η Αγγλική.

Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.b2match.eu/ready2go
Υπεύθυνη για διευκρινίσεις, κα Στ. Βαϊνά, τηλ. 2421028111, svaina@sbtke.gr