Υπόμνημα προς τον κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπόμνημα προς τον κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος σας ενημερώνει σχετικά με το Υπόμνημα το οποίο απέστειλε στον  κ.Αναστάσιο Πετρόπουλο, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με αίτημα των επιχειρήσεων για την αποδοχή παράτασης της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.

Όμοια επιστολή εστάλη και στον κ.Αθανάσιο Μπακαλέξη, Διοικητή ΕΦΚΑ.

Για να δείτε το Υπόμνημα προς τον κ.Αναστάσιο Πετρόπουλο, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και κ.Αθανάσιο Μπακαλέξη, Διοικητή ΕΦΚΑ, πατήστε ΕΔΩ