Σεμινάριο: «Δημιουργία Εξαγωγικού Προϊόντος και Διαδικασίες Εξαγωγών»

Σεμινάριο: «Δημιουργία Εξαγωγικού Προϊόντος και Διαδικασίες Εξαγωγών»

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου των επιχειρήσεων μελών του και θεωρώντας ότι η ενδυνάμωση της εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη των εξαγωγών αποτελεί ισχυρό σύμμαχο για την έξοδο από την κρίση, εξετάζει το ενδεχόμενο διοργάνωσης επιμορφωτικού σεμιναρίου, με θέμα “Δημιουργία Εξαγωγικού Προϊόντος και Διαδικασίες Εξαγωγών”.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Βόλο, από Εξειδικευμένα Στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (Enterprise Greece) και θα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τα μέλη του Συνδέσμου.

Το σεμινάριο προβλέπεται να έχει διάρκεια  7 ωρών  και προγραμματίζεται για Σάββατο πρωί, από τις 10:00-17:00, κατά το μήνα Μάρτιο 2017.

Στην ύλη του σεμιναρίου ενδεικτικά  περιλαμβάνονται και  αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

•Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
•Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.
•Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.
•Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
•Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.
•Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.
•Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.
•Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).
•Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.
•Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.
•Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.
•Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.
•Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.
•Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.
•Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.
•Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.
•Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)
•Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο  προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο παρακαλούνται να επιστρέψουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Σύνδεσμο (αρμόδια κ. Γ. Φράγκου, τηλ. 24210/29407–8, Fax. 24210/26394, e-mail: sbtke@otenet.gr), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς τη χρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

Οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα.

Για να δείτε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, παρακαλούμε επιλέξτε το παρακάτω επισυνπατόμενο αρχείο:

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (docx)