Ευρωπαϊκή μελέτη για Συνεργασία μεταξύ Επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων

Ευρωπαϊκή μελέτη για Συνεργασία μεταξύ Επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων

http://www.survey.ub-cooperation.eu/

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει την  εκπόνηση μελέτης  σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και  δημόσιων  και ιδιωτικών  οργανισμών στην Ευρώπη, λόγω των δυνατοτήτων και της  θετικής επίπτωσης στην επιχειρηματική καινοτομία και τις δεξιότητες, που η συνεργασία αυτή μπορεί να προσφέρει.

Η έρευνα θα είναι η πιο ολοκληρωμένη του είδους που έχει αναληφθεί ποτέ στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και πάνω από 1.000 επιχειρήσεων. Θα βοηθήσει στην ενημέρωση για τη χάραξη πολιτικής, με στόχο τη βελτίωση των μελλοντικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του επιχειρηματικού κόσμου.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, στην Ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής σας:
http://www.survey.ub-cooperation.eu/

Η έρευνα διαρκεί περίπου 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί και όλες οι απαντήσεις θα παραμείνουν ανώνυμες. Σας παρακαλούμε να ολοκληρωθεί η έρευνα πριν από την Παρασκευή 11.11.2016.