Υλοποίηση της πολιτικής συνοχής: Τα κύρια αποτελέσματα των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013

Υλοποίηση της πολιτικής συνοχής: Τα κύρια αποτελέσματα των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ