Προς αξιοποίηση των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ σε τρίτες χώρες

Προς αξιοποίηση των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ σε τρίτες χώρες

Προς αξιοποίηση των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ σε τρίτες χώρες, οργανώνεται ανά εξάμηνο από δύο ή περισσότερα Κ-Μ της ΕΕ σε εθελοντική βάση σχετική ενημερωτική ημερίδα, η οποία απευθύνεται σε εταιρείες συμβούλων αλλά και άλλους φορείς επιλέξιμους για ανάληψη έργων αναπτυξιακής βοήθειας.

Αποτελεί ευκαιρία άμεσης ενημέρωσης από υψηλόβαθμα στελέχη της Επιτροπής επί των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ, και παραλλήλως δημιουργίας και σύσφιγξης των σχέσεων (Networking) μεταξύ εταιρειών με στόχο την συνεργασία τους (consortia) στην ανάληψη των προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνδιοργανώτριες Κροατία, Γερμανία και Αυστρία οργανώνουν την ημερίδα “Οι υδάτινοι πόροι στα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ” στις 15 Νοεμβρίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. www.sectorseminars.eu.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.sectorseminars.eu/registration.php έως τις 21 Οκτωβρίου 2016.