2η Διεθνής Επιχειρηματική Πλατφόρμα Outsourcing BEE–TOGETHER στον τομέα του έτοιμου ενδύματος, Μόσχα, 25-26 Οκτωβρίου 2016

2η Διεθνής Επιχειρηματική Πλατφόρμα Outsourcing BEE–TOGETHER στον τομέα του έτοιμου ενδύματος, Μόσχα, 25-26 Οκτωβρίου 2016

Στις 25-26 Οκτωβρίου 2016 πρόκειται να λάβει χώρα στη Μόσχα η 2η Διεθνής Επιχειρηματική Πλατφόρμα Outsourcing BEE–TOGETHER, η οποία αφορά στον κλάδο του έτοιμου ενδύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία

Επιστολή Πρεσβείας

Πληροφορίες Εκδήλωσης