Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας, αλλά και την προώθηση της εξωστρέφειας και των επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, κα Ελένη Κολιοπούλου, υπέγραψαν την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016, πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η συνεργασία των δύο φορέων εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν:

• Στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και καινοτομία.
• Στην παροχή έγκαιρης ενημέρωσης και πληροφοριακού υλικού σε ευρωπαϊκά θέματα, ευρωπαϊκή νομοθεσία, θέματα περιφερειακών πολιτικών κα.
• Στη διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κα.
• Στην από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Εκστρατειών.
• Στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ΜμΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των προϊόντων τους και υπηρεσιών τους, σε νέες αγορές.
• Στην από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και έργων τοπικής ανάπτυξης κοινού ενδιαφέροντος.
• Στην ουσιαστική υποβοήθηση της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.
• Στη δημιουργία νέων ευκαιριών για νέα επιχειρηματικότητα, νέα προϊόντα και συνεργασίες.

Η συνεργασία αυτή, αναμένεται να αποδώσει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδος, δεδομένου ότι οι σημαντικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να υποστηρίξει τις υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να γίνουν εξωστρεφείς, θα ενισχυθούν με τις δράσεις του Δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του οποίου είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος.

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει από τις αρχές του 2008 στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους φορείς σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Μπακογιάννης, καθώς και η Πρόεδρος του Συνδέσμου, κα Ε. Κολιοπούλου, αναφέρθηκαν μετά την υπογραφή του Μνημονίου, στη σπουδαιότητα συνεργασίας των δύο φορέων σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στις επιχειρήσεις.

Ήδη προγραμματίζονται συναντήσεις μεταξύ των στελεχών της Περιφέρειας και του Συνδέσμου για τον καθορισμό κοινού προγράμματος ενεργειών.

img_9917