Υψηλή συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για Έρευνα & Καινοτομία

Υψηλή συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για Έρευνα & Καινοτομία

Οι Ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν με επιτυχία στη διεκδίκηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα μέσω του προγράμματος Ορίζοντας (Horizon) 2020 γεγονός που την κατατάσσει στην 11η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ ενώ με βάση τον αριθμό συμμετοχών, σε εγκεκριμένα έργα, βρίσκεται στη 10η θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ