Ορίζοντας “2020”: 8,5 δισ. ευρώ το 2017 για την έρευνα και την καινοτομία

Ορίζοντας “2020”: 8,5 δισ. ευρώ το 2017 για την έρευνα και την καινοτομία

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε το πρόγραμμα εργασίας για το 2017 του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με επενδύσεις ύψους 8.5 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία την επόμενη χρονιά. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή ανοιχτών ερευνητικών δεδομένων σε όλες τις νέες προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Για τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, η δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα θα καταστεί ο κανόνας, κάτι που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα μέσω της ανοικτής επιστήμης (open science) ενισχύοντας την καινοτομία και τη συνεργασία. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται επίσης σε θεματικές εξελίξεις με την ενίσχυση της έρευνας σε θέματα μετανάστευσης. Για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, θα διατεθεί χρηματοδότηση σε νέα έρευνα για την κατανόηση της μετανάστευσης αλλά και για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών διαχείρισης της εισροής και ενσωμάτωσης των μεταναστών στην κοινωνία και την οικονομία.

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το πρόγραμμα εργασίας ευθυγραμμίζονται άμεσα με τις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες του Επιτρόπου Μοέδα. Με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 77 δισ. ευρώ για επτά χρόνια, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα υποστηρίξει μια σειρά διατομεακών πρωτοβουλιών κατά το 2017. Σε αυτές περιλαμβάνονται η πρωτοβουλία «Βιομηχανία 2020 και κυκλική οικονομία» (325 εκατ. ευρώ) για την ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιμων οικονομιών, το έργο «Πράσινα οχήματα« (133 εκατ. ευρώ)· Οι «Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις» (115 εκατ. ευρώ) για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στο αστικό περιβάλλον της ΕΕ. Τεχνολογίες και πρότυπα για την αυτόματη οδήγηση (περίπου 50 εκατ. ευρώ), και το «διαδίκτυο των πραγμάτων» (37 εκατ. ευρώ) για να ενθαρρυνθεί η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ευρώπη. Με το νέο πρόγραμμα εργασίας αυξάνεται επίσης η στήριξη της αριστείας στην έρευνα αιχμής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), θα χορηγήσει επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ σε κορυφαίους επιστήμονες ώστε ο εν λόγω προϋπολογισμός να είναι ο υψηλότερος ετήσιος προϋπολογισμός από την έναρξή του το 2007.

Διαβάστε συμπληρωματικά: περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών, ένα υπόμνημα προς τον τύπο